Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie cenowe na wykonanie robót budowlanych dot. zagospodarowania terenu

                             

Domaszowice, dnia 10.09.2014

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych:    

-przygotowanie terenu – oczyszczenie terenu, rozścielenie ziemi urodzajnej, plantowanie

-budowa chodnika,

- budowa małej architektury – ustawienie ławek, zabudowa koszy na śmieci, zabudowa stojaka na rowery 9 stanowisk rowerowych, wykonanie  altany ogrodowej, wykonanie,  tablicy informacyjnej ,

- sadzenie roślin ozdobnych i sianie trawy,

-wykonanie trawników ozdobnych,

-ułożenie płytek pod gry w klasy,

-ułożenie bezpiecznej nawierzchni z gumowych mat

2. Termin realizacji zamówienia 10 listopad 2014 r.

3. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

4. Termin złożenia oferty: do 18 września 2014 r.

5. Warunki płatności: przelew 14 dni

6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Stanisława Kramarz

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

8. Kryterium oceny ofert: cena - 100%

 

Inspektor ds. zamówień publicznych     

                                                                                     i pozyskiwania środków unijnych

                                                                                                                   Marta Morga

 

PDFprzedmiar robót.pdf

PDFopis_do_projektu 2013.pdf

 

Metryczka
 • opublikowano:
  10-09-2014 14:19
  przez: Marta Morga
 • zmodyfikowano:
  17-10-2014 10:52
  przez: Marta Morga
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 3229
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl