Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY KW OP1U/000080648/8, OP1U/000078844/5

Domaszowice 2014-10-06

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych  do  dzierżawy

W związku z podjętym zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice NR Or.0050.91.2014 z dnia 25 września 2014 r.  W ó j t   G m i n y wyznacza do dzierżawy:

Obręb Nowa Wieś

- działka numer 88 o pow. 0,5000 ha km 1, KW OP1U/000080648/8      

- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – 0.1650q żyta.                                

Obręb Siemysłów

- działka numer 322/3 o pow. 0.5400 ha km 3, KW OP1U/000078844/5

- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi –  zw.

W planie  zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś działka numer 88 oznaczona jest symbolem MM – tereny zabudowy mieszanej i RP – tereny użytków rolnych bez prawa zabudowy, natomiast  w miejscowości Siemysłów działka numer 322/3 - oznaczona symbolem RP – tereny użytków rolnych bez prawa zabudowy.

Czynsz dzierżawny ustala się corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest w dwóch ratach , I- rata do 15 marca, II – rata do 15 września.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectwa Nowa Wieś  i Siemysłów na okres 21 dni tj. od dnia 06 października 2014 do 27 października 2014 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.domaszowice.pl

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. nr 10.

Wójt Gminy

Domaszowice

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2014
  przez: Helena Małaczyńska
 • opublikowano:
  06-10-2014 12:28
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 2231
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl