Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku

Zapraszam do konsultacji „Programu współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” którego projekt został zamieszczony w załączeniu.

Po zapoznaniu się z projektem Programu organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), które działają na terenie Gminy Domaszowice mogą zgłaszać uwagi do ww. Programu. Uwagi należy zgłaszać na piśmie na adres: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: , można również dostarczyć je osobiście do Urzędu Gminy Domaszowice. Uwagi należy zgłaszać do dnia 05 listopada 2014 r.

 

 

Projekt:

DOCProjekt program 2015 r.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  22-10-2014
  przez: Cezary Biernacki
 • opublikowano:
  05-11-2014 12:51
  przez: Cezary Biernacki
 • zmodyfikowano:
  05-11-2014 12:53
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 2226
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl