Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomości określone w księgach KW OP1U00042897/0

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2014 r. poz.518) i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z poźn. zm.).

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

III  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej  w miejscowości  Strzelce obejmującej działkę numer 120/1 o pow. 0.3300 ha  z karty mapy 3, księga wieczysta numer OP1U00042897/0.

Działka w otoczeniu terenów zabudowy wiejskiej, uzbrojenie sieciowe energia elektryczna, woda, dojazd dogodny.

W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strzelce, działka numer 120/1  oznaczona jest symbolem 16 ZMU - tereny pod  zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Przedmiotowa  nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy Domaszowice nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto                38 000,00 

Wysokość wadium :                                                  3 800,00

Minimalne postąpienie :                                               400,00

Przetarg odbędzie się dnia  10 marca 2015 r. o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Gminy  Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 2 marca 2015 r.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą  koszty geodezyjne w kwocie 396,00 zł. W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

                                                             Wójt  Gminy

Zenon Kotarski

Domaszowice 2015-02-05

Metryczka
 • wytworzono:
  05-02-2015
  przez: Helena Małaczyńska
 • opublikowano:
  05-02-2015 15:21
  przez: Cezary Biernacki
 • zmodyfikowano:
  05-02-2015 15:22
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 1941
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl