Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość określoną w księdze OP1U/00077720/3

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2014 poz. 518 ze zm.) i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 ze zm).

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

I  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

budynek po byłej szkole, stanowiący odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 651,49 m² wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, w budynku gospodarczym wolnostojącym o pow. 62,40 m²  położony w miejscowości Strzelce 42/2 obejmujący działkę numer 538/1 o pow. 0,4900 ha w udziale 82/100, karta mapy 2, księga wieczysta nr  OP1U/00077720/3.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce teren oznaczony  jest symbolem 43U – usługi z zakresu oświaty z możliwością adaptacji na cele usługowe inne  lub mieszkaniowe. Nieruchomość uzbrojona jest  w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację. Dojazd do nieruchomości dogodny, kształt regularny, posesja ogrodzona.

Przedmiotowa  nieruchomość stanowi  mienie komunalne  Gminy   Domaszowice  nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto:                350 000,00

Wysokość wadium:                                                   35 000,00

Minimalne postąpienie:                                               3 500,00

Przetarg odbędzie się dnia  14 lipca 2015 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy  Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 08 lipca 2015 r.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą  koszty geodezyjne w kwocie 888,00 zł. W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

                                                                          

Wójt  Gminy

Zenon Kotarski

Domaszowice 2015-06-10

Metryczka
 • wytworzono:
  11-06-2015
  przez: Helena Małaczyńska
 • opublikowano:
  11-06-2015 10:46
  przez: Cezary Biernacki
 • zmodyfikowano:
  11-06-2015 10:53
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 2146
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl