Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - doposażenie placów zabaw

     Domaszowice, dnia 19.08.2015

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 1. Przedmiot zamówienia

 

Zadanie 1:

Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej,

charakterystyka produktu:

(konstrukcja drewniana + 4 ocynkowane kotwy stalowe)  z siedziskiem na łańcuch i siedziskiem kubełkowym

 długość: od 2,30  do 2,60 m                                 

 szerokość: od 3,40 do  3,60 m                              

 wysokość: od 2,30 do  2,40 m

 wysokość upadku: do 1,3 m

Wyżej wymieniony sprzęt będzie stanowił doposażenie istniejącego placu zabaw w miejscowości Strzelce. Sprzęt musi posiadać certyfikaty lub atesty bezpieczeństwa. Montaż musi nastąpić do dnia 15 września 2015 r.

 

Zadanie 2:

Dostawa i montaż zestawu zabawowego, składającego się z następujących elementów:

- kratownica linowa x 1

- pajęczyna linowa x 1

- drabinka linowa x 1

- drabinka szczebelkowo-wspinaczkowa x 1

(konstrukcja nośna z belek  drewnianych, elementy stalowe malowane proszkowo, elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne, liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym, płyta wspinaczkowa ze sklejki wodoodpornej obustronnie laminowana, posadowienie słupów w gruncie przy pomocy ocynkowanych kotew stalowych, fundamentowanie w gruncie przy pomocy betonu klasy min. C16/20).

 Wymiary:

długość: od 5,50 do 6,00 m                                 

szerokość: od 3.20 do  3,40 m                              

wysokość: od 2,20 do  2,30 m

wysokość upadku: do  2 m

- drążki do akrobacji

(konstrukcja nośna wykonana z belek drewnianych  elementy stalowe malowane proszkowo, elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne,  posadowienie słupów w gruncie przy  pomocy ocynkowanych kotew stalowych, fundamentowanie w gruncie przy pomocy  betonu klasy min. C16/20).

Wymiary :

długość: od 3,00 do 3,30 m                                 

szerokość: od 0,10 do  0,20 m                              

wysokość: od 1,90 do  2,00 m

wysokość upadku: do  2 m

- równoważnia

(konstrukcja nośna wykonana z belki drewnianej, elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne,  posadowienie  w gruncie przy  pomocy ocynkowanych kotew stalowych, fundamentowanie w gruncie przy pomocy  betonu  klasy min. C16/20).

Wymiary:

długość : 3,00 m                                

szerokość: 0,10  m                           

wysokość: 0,25 m

wysokość upadku: do 0,25 m

Wyżej wymieniony sprzęt będzie stanowił doposażenie istniejącego placu zabaw w miejscowości Wielołęka. Sprzęt musi posiadać certyfikaty lub atesty bezpieczeństwa. Montaż musi nastąpić do dnia 15 września 2015 r.

 

 1. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 

 1. Termin złożenia oferty: do 26 sierpnia 2015 r.

 

 1. Warunki płatności: przelew 21 dni

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Helena Małaczyńska

 

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za poszczególne zadania.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

cena – 100 %.

 

 

                                                                                       Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                              Zenon Kotarski

                                                                                                     / - /

Metryczka
 • wytworzono:
  19-08-2015
  przez: Marta Morga
 • opublikowano:
  19-08-2015 14:16
  przez: Marta Morga
 • zmodyfikowano:
  19-08-2015 14:18
  przez: Marta Morga
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 2399
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl