Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY KW OP1U/00036401/2

Domaszowice 2015-09-08                          

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży

W związku z podjętym zarządzeniem  Nr OR.0050.85.2015 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 26 sierpnia 2015 roku  wyznacza się do sprzedaży: w trybie przetargu działkę rolną niezabudowaną  numer 352 o pow. 1.8000 ha z karty mapy 4 położonej w miejscowości Strzelce, księga wieczysta OP1U/00036401/2.

Brak planu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice teren oznaczony jest symbolem R-  tereny użytków rolnych.

 Cena nieruchomości brutto  - 73 080,00 zł

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Strzelce na okres 6 tygodni  tj od dnia  8 września 2015 r. do  21 października 2015 roku.

Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 8 września 2015 r. roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r.  poz. 518 z późn. zm.)

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

Wójt Gminy Domaszowice

Metryczka
 • wytworzono:
  08-09-2015
  przez: Helena Małaczyńska
 • opublikowano:
  08-09-2015 14:21
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 2404
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl