Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - remont chodnika

     Domaszowice, dnia 21.09.2015

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 1. Przedmiot zamówienia

 

Remont chodnika na działce nr  295 w miejscowości Gręboszów polegający na rozebraniu wierzchniej warstwy, wykonaniu podbudowy tłuczniowo-piaskowej i  ułożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6,0 cm - obmiar  105m².

Materiały zamawiającego.

Termin wykonania – do 30 października 2015 r.

 

 1. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 

 1. Termin złożenia oferty: do 28 września 2015 r.

 

 1. Warunki płatności: przelew 21 dni

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Helena Małaczyńska

 

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie zadania.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

cena – 100 %.

 

 

                                                                                       Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                               Zenon Kotarski

                                                                                                     / - /

 

                                                                                             

Metryczka
 • wytworzono:
  21-09-2015
  przez: Marta Morga
 • opublikowano:
  21-09-2015 09:25
  przez: Marta Morga
 • zmodyfikowano:
  21-09-2015 09:28
  przez: Marta Morga
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 2442
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl