Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie cenowe - zimowe utrzymanie dróg gminnych

Domaszowice, dnia 23.11.2015

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

 1. Przedmiot zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg  gminnych (odśnieżanie) oraz utrzymanie gotowości sprzętu do pracy.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od 01.12.2015 r do 31.03.2016 r.

 

 1. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 

 1. Termin złożenia oferty: do 30 listopada 2015 r.

 

 1. Warunki płatności: przelew 14 dni

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marta Morga

 

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę brutto za 1 godz. usługi oraz cenę brutto za 1 miesiąc utrzymania gotowości do pracy.

 

 1.  Kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

 

 

 

              Wójt Gminy Domaszowice

                       Zenon Kotarski

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-11-2015
  przez: Marta Morga
 • opublikowano:
  23-11-2015 11:14
  przez: Marta Morga
 • zmodyfikowano:
  23-11-2015 11:15
  przez: Marta Morga
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 2319
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl