Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - karuzela

 

                             Domaszowice, dnia 29.02.2016

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 1. Przedmiot zamówienia

 

Karuzela

Poglądowy rysunek urządzenia:

karuzela.jpeg

Grupa wiekowa  3-15 lat

Wysokość 75 – 95  cm

Maksymalna wysokość upadowa : do 6 cm

Nawierzchnia amortyzująca: trawa, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna.

Materiał: konstrukcja – rury i profile stalowe, siedziska aluminiowe pokryte gumą.

Wyżej wymieniony sprzęt będzie stanowił doposażenie istniejącego placu zabaw w Zalesiu. Sprzęt musi posiadać certyfikaty lub atesty bezpieczeństwa. Montaż musi nastąpić do dnia 30 marca 2016 r.

 

 1. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 

 1. Termin złożenia oferty: do 8 marca 2016 r.

 

 1. Warunki płatności: przelew 21 dni

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Helena Małaczyńska

 

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za poszczególne zadania.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

cena – 100 %.

 

 

                                                                                       Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                              Zenon Kotarski

                                                                                                     / - /

Metryczka
 • wytworzono:
  29-02-2016
  przez: Marta Morga
 • opublikowano:
  29-02-2016 11:16
  przez: Marta Morga
 • zmodyfikowano:
  29-02-2016 11:20
  przez: Marta Morga
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 2736
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl