Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - zakup urn wyborczych

Domaszowice, dnia 08.08.2016

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia oferty na dostawę o wartości poniżej 30 000 euro.

 

1. Przedmiot zamówienia

Zakup przezroczystych urn wyborczych:

- urna wyborcza dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w tym dla obwodu w którym lokal wyborczy dostosowany jest dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych – urny powinny spełniać wymagania uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca     2016 r. (MP z 2016 r., poz. 312) – Załącznik 1 – 7 szt.

- urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w tym dla obwodu w którym lokal wyborczy dostosowany jest dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych – urna powinna spełniać wymagania uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca     2016 r. (MP z 2016 r., poz. 312) – Załącznik 3 – 1 szt.

 

2. Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2016 r.

 

3. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 

4. Termin złożenia oferty: do 16 sierpnia 2016 r.

 

5. Warunki płatności: przelew 14 dni

 

6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Ireneusz Żyła.

 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za poszczególne urny.

 

8. Kryteria oceny ofert – cena: 100%.

 

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                                    Zenon Kotarski

                                                                                                                            / - /

Metryczka
 • wytworzono:
  08-08-2016
  przez: Marta Morga
 • opublikowano:
  08-08-2016 14:30
  przez: Marta Morga
 • zmodyfikowano:
  08-08-2016 14:33
  przez: Marta Morga
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 2148
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl