Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY KW OP1U/00057484/0 W MIEJSCOWOŚCI DOMASZOWICE

Domaszowice, dnia 6 grudnia 2016 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do dzierżawy

W związku z podjętym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr 0050.123.2016 z dnia 28 listopada 2016 roku, Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do dzierżawy:

1.  Działka numer 323/6 o pow. 0,4977 ha, karta mapy 3, KW OP1U/00057484/0 w obrębie Domaszowice. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice teren oznaczony jest symbolem 8P- tereny produkcji, budownictwa, składów, magazynów i usług.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi -  0,3848 q żyta

Czynsz dzierżawny ustala się corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest w dwóch ratach, I- rata do 15 marca, II – rata do 15 września.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectwa   Domaszowice na okres 21 dni tj od dnia 6 grudnia 2016 do 28 grudnia 2016 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.domaszowice.pl

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

Wójt Gminy Domaszowice

Metryczka
 • wytworzono:
  06-12-2016
  przez: Helena Małaczyńska
 • opublikowano:
  06-12-2016 11:51
  przez: Cezary Biernacki
 • zmodyfikowano:
  06-12-2016 11:52
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 1923
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl