Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - zakup opału

                 Domaszowice, dnia 15.09.2017

Zamawiający:

 

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

Szkoła Podstawowa w Domaszowicach

ul. Kolejowa 3

46-146 Domaszowice

 

Szkoła Podstawowa w Polkowskiem

Polkowskie 52

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice oraz placówki oświatowe z terenu gminy zapraszają do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

Przedmiot zamówienia

Sprzedaż i dostawa opału do Urzędu Gminy Domaszowice, Szkoły Podstawowej w Domaszowicach oraz Szkoły Podstawowej w Polkowskiem. Łączna ilość opału – 147 ton.

 

Szczegóły dostawy do Urzędu Gminy Domaszowice

Rodzaj opału: ekogroszek, wartość opałowa nie mniej niż 27 000 kJ/kg, zawartość siarki do 0,9 %, zawartość popiołu do 12 %, klasa ziarnowa – 25-5 mm

Ilość - 10 ton, w tym:

Dostawa do dnia 02.10.2017 – 4 tony

Dostawa do dnia 02.01.2018 – 6 ton

Węgiel należy dostarczyć do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

 

Szczegóły dostawy do Szkoły Podstawowej w Domaszowicach

Rodzaj opału:

- miał, wartość opałowa nie mniej niż 27 000 kJ/kg, zawartość siarki do 0,9 %, zawartość popiołu do 12 %, klasa ziarna – miał I, wartość górna 31,5 mm

- orzech II - wartość opałowa nie mniej niż 27 000 kJ/kg, zawartość siarki do 0,9 %, zawartość popiołu do 12 %, klasa ziarnowa – 50-25 mm

Ilość - 100 ton, w tym:

Dostawa do dnia 02.10.2017 – 28 ton miału oraz 12 ton orzecha II

Dostawa do dnia 02.01.2018 – 42 tony miału oraz 18 ton orzecha II

Węgiel należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Domaszowicach, ul. Kolejowa 3, 46-146 Domaszowice

Szczegóły dostawy do Szkoły Podstawowej w Polkowskiem

Rodzaj opału:

- miał, wartość opałowa nie mniej niż 27 000 kJ/kg, zawartość siarki do 0,9 %, zawartość popiołu do 12 %,

klasa ziarna – miał I, wartość górna 31,5 mm

Ilość - 37 ton, w tym:

Dostawa do dnia 02.10.2017 – 15 ton

Dostawa do dnia 02.01.2018 – 22 tony

Węgiel należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Polkowskiem, Polkowskie 52, 46-146 Domaszowice

 

Faktury za poszczególny rodzaj opału należy wystawić na placówki do których towar zostanie dostarczony. Termin płatności faktur do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego

 

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty: do 22.09.2017 r.

Warunki płatności: przelew 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Tomasz Dłubak, Marta Morga

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w ofercie należy podać łączną kwotę netto i brutto za wykonanie całego zadania oraz cenę netto i brutto za poszczególne rodzaje opału, tj. ekogroszek, miał I oraz
orzech II

Kryteria oceny ofert: cena – 100%

 

 

                                                                                                      Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                              Zenon Kotarski

                                                                                                                      / - /

Metryczka
 • wytworzono:
  15-09-2017
  przez: Marta Morga
 • opublikowano:
  15-09-2017 15:13
  przez: Marta Morga
 • zmodyfikowano:
  15-09-2017 15:19
  przez: Marta Morga
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 4850
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl