Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice

PDFogłoszenie o zmianie umowy II.pdf

PDFogłoszenie o zmianie umowy.pdf

PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFwyjaśnienia do SIWZ II.pdf

PDFwyjaśnienia do SIWZ.pdf

RARprojekt wykonawczy.rar

PDFzmiana SIWZ.pdf

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFsiwz.pdf

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy.pdf

DOCzałącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty.doc

DOCXzałącznik nr 1 do oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXzałącznik nr 2 do oferty - oświadczenie o wykluczeniu z postępowania.docx

DOCzałącznik nr 3 do oferty - oświadczenie o grupie kapitałowej.doc

DOCzałącznik nr 4 do oferty - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc

DOCzałącznik nr 5 do oferty - kosztorys ofertowy.doc

DOCXzałącznik do oferty - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.docx

DOCXzałącznik do oferty - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.docx

DOCXzałącznik do oferty - wykaz robót budowlanych.docx

Projekt budowlany - część opisowa:

RARPB Domaszowice sieć cz I.rar

PDFOpis PB cz II PKP i DK Domaszowice.pdf

PDFPB Domaszowice cz III.pdf

RARPB Domaszowice przyłącza.rar

PDFPW Domaszowice elektryczna.pdf

RARprzyłącze do działek 194_13 i 194_14.rar

RARPozwolenia budowlane.rar

PDFPrzedmiar robót.pdf

PDFSTWiOR Domaszowice.pdf

 

Metryczka
 • opublikowano:
  06-02-2018 11:12
  przez: Marta Morga
 • zmodyfikowano:
  06-03-2019 09:50
  przez: Marta Morga
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 7617
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl