Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy opisanych w KW OP1U/00065928/4, w miejscowości Nowa Wieś

Domaszowice, dnia 7 marca 2018 r.

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR. 0050.86.2016 z dnia 26 września 2016 r. Wójt Gminy przeznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość niezabudowaną obejmującą:

- działki numer 79/5 o pow. 1,5756 ha, położona w obrębie Nowa Wieś , z karty mapy 1, posiadające urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00065928/4. W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem W – tereny wód otwartych, ZZ - tereny użytków zielonych, ZL- tereny lasów.

Cena nieruchomości: 40 000,00 zł

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Nowa Wieś na okres 6 tygodni tj. od dnia 6 marca 2018. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 19 kwietnia 2018 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10.

Wójt Gminy

Zenon Kotarski

Metryczka
 • wytworzono:
  07-03-2018
  przez: Helena Małaczyńska
 • opublikowano:
  07-03-2018 13:58
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 5042
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl