Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży opisanych w KW OP1U/00081285/2, w miejscowości Dziedzice

Domaszowice 2018-03-26

 WYK AZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR. 0050.23.2018 z dnia 22 marca 2018 r.   Wójt   Gminy  przeznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość niezabudowaną obejmującą

- działkę numer 119/2 o pow. 0,0900 ha, położoną w obrębie Dziedzice z karty mapy 1, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00081285/2.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dziedzice  teren oznaczony jest symbolem MM tereny zabudowy mieszanej.

Cena nieruchomości:  10 088,00 zł brutto

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Dziedzice  na okres 21  tj. od dnia  26 marca 2018 do 17 kwietnia 2018 r. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 9 maja  2018 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018  r. poz. 121 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy  Domaszowice pok. nr 10.          

                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                 Zenon Kotarski

Metryczka
 • wytworzono:
  26-03-2018
  przez: Helena Małaczyńska
 • opublikowano:
  26-03-2018 13:16
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 2826
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl