Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 119/1, 4/05/2016 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32016R0679&from=EN) informujemy, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Domaszowice z siedzibą: ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice;

2) wyznaczono inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Domaszowice z dniem 25 maja 2018 r., kontakt: e-mail: .pl tel: +48 77 4108250;

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu (o celu przetwarzania danych poinformują Państwa pracownicy przy załatwianiu poszczególnych spraw urzędowych) na podstawie (podstawa prawna w zależności od typu załatwianej sprawy również zostanie Państwu podana na konkretnym stanowisku);

4) odbiorcą Państwa danych osobowych będą (informacja na poszczególnych stanowiskach);

5) Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: (dotyczyć może tylko sporadycznych przypadków zobligowanych przepisami prawa - gdy zaistnieje taka sytuacja zostaną Państwo o tym poinformowani na poszczególnych stanowiskach przy konkretnych typach spraw załatwianych w urzędzie);

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres (zgodnie z przepisami przepisów prawnych jakie wskazane zostaną w punkcie 3);

7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Dannych Osobowych (dany: GIODO), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Państwa danych osobowych jest (w zależności od typu załatwianej w urzędzie sprawy np. wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy - informacja będzie dostępna na poszczególnych stanowiskach). Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie (informacja dostępna na poszczególnych stanowiskach);

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Metryczka
 • wytworzono:
  17-05-2018
  przez: Cezary Biernacki
 • opublikowano:
  17-05-2018 14:02
  przez: Cezary Biernacki
 • zmodyfikowano:
  12-03-2020 12:01
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 4185
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl