Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o I publicznym przetargu nieograniczony na nieruchomości określone w księdze: OP1U/00078844/5, w miejscowości Siemysłów

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018 r. poz. 2018 z późn. zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

I  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1. nieruchomość obejmująca działkę numer 322/5 o pow. 0,1173 ha, położona w obrębie Siemysłów z karty mapy 3, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00078844/5.  Działka niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych. Dojazd dogodny z drogi utwardzonej, działka uzbrojona w energię elektryczną i wodę. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów  teren oznaczony jest symbolem MM tereny zabudowy mieszanej.

Cena wywoławcza  nieruchomości: 14 840,00 zł

Wysokość Wadium: 1 484,00 zł

Minimalne postąpienie: 200,00 zł

2. nieruchomość obejmującej działkę numer 322/6 o pow. 0,1169 ha, położona w obrębie Siemysłów z karty mapy 3, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00078844/5. Działka niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych. Dojazd dogodny z drogi utwardzonej, działka uzbrojona w energię elektryczną i wodę. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów  teren oznaczony jest symbolem MM tereny zabudowy mieszanej.

Cena  wywoławcza  nieruchomości: 14 793,00 zł

Wysokość Wadium: 1 480,00 zł

Minimalne postąpienie: 200,00 zł

3. nieruchomość obejmująca  działkę numer 322/7 o pow. o pow. 0,0500 ha, położona w obrębie Siemysłów z karty mapy 3, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00078844/5. Działka niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych. Dojazd dogodny z drogi utwardzonej, działka uzbrojona w energię elektryczną i wodę. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów  teren oznaczony jest symbolem MM tereny zabudowy mieszanej.

Cena wywoławcza  nieruchomości: 6 926,00 zł

Wysokość Wadium: 693,00 zł

Minimalne postąpienie: 100,00 zł

4. nieruchomość obejmującej działkę numer 322/4 o pow. 0,2664 ha, położona w obrębie Siemysłów z karty mapy 3, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00078844/5. Działka niezabudowana, położona w otoczeniu terenów rolnych i zabudowanych. Dojazd z drogi publicznej przez wąski pas o przeznaczeniu zabudowa mieszana MM. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów  teren oznaczony jest symbolem RP tereny użytków rolnych bez prawa zabudowy.

Cena  wywoławcza  nieruchomości: 12 055,00 zł      

Wysokość Wadium: 1 206,00 zł

Minimalne postąpienie: 200,00 zł

Nieruchomości nie posiadają obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się dnia 6 lipca 2018 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 29 czerwca 2018 roku. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu  płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10

Wójt  Gminy

Zenon Kotarski

 Domaszowice 2018-06-05                                        

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-06-2018
  przez: Helena Małaczyńska
 • opublikowano:
  05-06-2018 11:31
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 5661
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl