Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy określone w księdze: OP1U/00079065/7 w miejscowości Domaszowice

Domaszowice, dnia 30 października 2018 r.

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych  do  dzierżawy

         W związku z podjętym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR.0050.60.2018 z dnia 30 lipca 2018 roku, Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do dzierżawy:

 1. Działka numer 59/4 o pow. 0,0851 ha, karta mapy 1, KW OP1U/00079065/7w obrębie Domaszowice.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice teren oznaczony jest symbolem 6MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wysokość rocznego czynszu  dzierżawnego wynosi -  0,1711 q żyta

Czynsz dzierżawny ustala się corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest w dwóch ratach , I- rata do 15 marca, II – rata do 15 września.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectwa   Domaszowice na okres 21 dni tj. od dnia 30 października 2018 do 19 listopada 2018 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.domaszowice.pl.

     Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                           Domaszowice

Metryczka
 • wytworzono:
  30-10-2018
  przez: Jacek Majcher
 • opublikowano:
  30-10-2018 13:25
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 5210
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl