Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowice

PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFsiwz.pdf

DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.doc

DOCXzałącznik nr 1 do formularza oferty - Oświadczenie o spełnianiu warunkow udziału w postępowaniu.docx

DOCXzałącznik nr 2 do formularza oferty - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx

DOCXzałącznik nr 3 do formularza oferty - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx

DOCzałącznik nr 4 do formularza oferty - Wykaz narzędzi.doc

DOCXzałącznik do oferty - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.docx

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy.pdf

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFuchwała -w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku.pdf

PDFuchwała w-sprawie-odbierania-i-zagospodarowania-odpadow.pdf

PDFUchwała-w-sprawie-przyjęcia-WPGO-1.pdf

PDFplan gospodarki odpadami komunalnymi dla województwa opolskiego na lata 2016-2022.pdf

PDFPlan-Gospdarki odpadami-dla-Województwa-Opolskiego-na-lata-2016-2022-z-uwzględnieniem-lat-2023-2028.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  08-11-2018
  przez: Marta Morga
 • opublikowano:
  08-11-2018 14:33
  przez: Marta Morga
 • zmodyfikowano:
  22-11-2018 12:22
  przez: Marta Morga
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 1757
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl