Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy (2018-2023)

I SESJA:

PDFUchwała.I.1.2018 wybór przewodniczącego R.G.pdf
PDFUchwała.I.2.2018.wybór wiceprzewodniczącego.pdf

II SESJA:

PDFUchwała.II.3.2018.2018-12-04 w sprawie powołania komisji rewizyjnej.pdf
PDFUchwała.II.4.2018.2018-12-04 w sprawie powołania komisji budzetu ....pdf
PDFUchwała.II.5.2018.2018-12-04 w sprawie powołania komisji kultury, oświaty ....pdf
PDFUchwała.II.6.2018.2018-12-04 w sprawie powołania komisji skarg, wnioskow i petycji.pdf
PDFUchwała.II.7.2018.2018-12-04 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi.pdf
PDFUchwała.II.8.2018.2018-12-04 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.II.9.2018.2018-12-04 w sprawie zmiany budżetu.pdf

III SESJA:

PDFUchwała.III.10.2018.2018-12-28 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego.pdf
PDFUchwała.III.11.2018.2018-12-28 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania.pdf
PDFUchwała.III.12.2018.2018-12-28 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków (...).pdf
PDFUchwała.III.13.2018.2018-12-28 w sprawie uchwalenia Statutu OPS w Domaszowicach.pdf
PDFUchwała.III.14.2018.2018-12-28 w sprawie uchwalenia GPPiRPA na rok 2019.pdf
PDFUchwała.III.15.2018.2018-12-28 w sprawie planu pracy Rady Gminy oraz Komisji Rady.pdf
PDFUchwała.III.16.2018.2018-12-28 w sprawie uchwalenia WPF 2019.pdf
PDFUchwała.III.17.2018.2018-12-28 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.pdf
PDFUchwała.III.18.2018.2018-12-28 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.III.19.2018.2018-12-28 w sprawie zm budżetu gminy na 2018 r.pdf

IV SESJA:

PDFUchwała.IV.20.2019.2019-01-25 w sprawie programu Posiłek w szkole i domu 2019-2023.pdf
PDFUchwała.IV.21.2019.2019-02-25 w sprawie Statutu OPS.pdf
PDFUchwała.IV.22.2019.2019-02-25 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaszowice.pdf
PDFUchwała.IV.23.2019.2019-02-25 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.IV.24.2019.2019-02-25 w sprawie zmiany budżetu.pdf

V SESJA:

PDFUchwała.V.25.2019.2019-01-26 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami.pdf
PDFUchwała.V.26.2019.2019-03-26 w sprawie opłat za odpady.pdf
PDFUchwała.V.27.2019.2019.2019-03-26 w sprawie uchwalenia WPRiMUW.pdf
PDFUchwała.V.28.2019.2019-03-26 w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf
PDFUchwała.V.29.2019.2019-03-26 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.V.30.2019.2019-03-26 zmiana budżetu.pdf
PDFUchwała.V.31.2019.2019-03-26 pomoc finansowa.pdf
PDFUchwała.V.32.2019.2019-03-26 zmiana uchwały o zaciągnięciu pożyczki.pdf
PDFUchwała.V.33.2019.2019-03-19 w sprawie wynagrodzenia wójta.pdf

VI SESJA:

PDFUchwała.VI.34.2019.2019-05-30 w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf
PDFUchwała.VI.35.2019.2019-05-30 w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę.pdf
PDFUchwała.VI.36.2019.2019-05-30 w sprawie opłat za odpady komunalne.pdf
PDFUchwała.VI.37.2019.2019-05-30 w sprawie zmiany WPRiMURiK.pdf
PDFUchwała.VI.38.2019.2019-05-30 zmiana WPF.pdf
PDFUchwała.VI.39.2019.2019-05-30 zmiana budżetu.pdf
PDFUchwała.VI.40.2019.2019-05-30 pomoc finansowa dla Powiatu Kluczborskiego.pdf

VII SESJA:

PDFUchwała.VII.41.2019.2019-06-25 w sprawie wotum zaufania.pdf
PDFUchwała.VII.42.2019.2019-06-25 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2018 rok.pdf
PDFUchwała.VII.43.2019.2019-06-25 w sprawie absoluturium.pdf
PDFUchwała.VII.44.2019.2019-06-25 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków.pdf
PDFUchwała.VII.45.2019.2019-06-25 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Strzelce.pdf
PDFUchwała.VII.46.2019. 2019-06-25 w sprawie sieci szkol.pdf
PDFUchwała.VII.47.2019.2019-06-25 w sprawie porozumenia z OLO.pdf
PDFUchwała.VII.48.2019.2019-06-25 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej.pdf
PDFUchwała.VII.49.2019.2019-06-25 w sprawie bilansu skonsolidowanego.pdf
PDFUchwała.VII.50.2019.2019-06-25 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.VII.51.2019.2019-06-25 w sprawie zmiany budżetu.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-01-2019
  przez: Cezary Biernacki, Mariola Czochór
 • opublikowano:
  04-01-2019 12:44
  przez: Cezary Biernacki
 • zmodyfikowano:
  28-06-2019 11:33
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 809
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: www.domaszowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×