Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP i św. Marcina w Strzelcach - wykonanie prac konserwatorskich w kościele parafialnym w Strzelcach

PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ.pdf

DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc

DOCXzałącznik nr 1 do oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXzałącznik nr 2 do oferty - oświadczenie o wykluczeniu z postępowania.docx

DOCzałącznik nr 3 do oferty - oświadczenie o grupie kapitałowej.doc

DOCzałącznik nr 4 do oferty - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc

DOCXzałącznik do oferty - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.docx

DOCXzałącznik do oferty - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.docx

DOCXzałącznik do oferty - wykaz prac konserwatorskich.docx

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy.pdf

PDFBadania stratygraficzne i programy prac konserwatorskich.pdf

PDFPrzedmiar robót - pomocniczo.pdf

PDFPozwolenie konserwatorskie.pdf

PDFdecyzja OWKZ.pdf

PDFPozwolenie budowlane.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  31-01-2019
  przez: Marta Morga
 • opublikowano:
  31-01-2019 13:44
  przez: Marta Morga
 • zmodyfikowano:
  29-03-2019 14:52
  przez: Marta Morga
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 840
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl