Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

RAPORT O STANIE GMINY

I n f o r m a c j a 

o zasadach zgłaszania się mieszkańców gminy do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Domaszowice za 2019 rok

1. Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę,

4. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

5. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

6. Mieszkaniec Gminy Domaszowice, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie do 20.000 mieszkańców co najmniej 20 osób.

7. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Domaszowice za 2019 rok odbędzie się 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godzinie 1300 w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2020 r. (środa), do godziny 15 30 w pok. nr 13 Urzędu Gminy Domaszowice ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej a także w Biurze Rady Gminy Domaszowice (pok. nr 13).

 

DOCXFORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM GMINY.docx

PDFZarządzenie.OR.0050.37.2020.2020-04-21 w sprawie przedstawienia Raportu o Stanie Gminy za 2019 rok.pdf 


I n f o r m a c j a 

o zasadach zgłaszania się mieszkańców gminy do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Domaszowice za 2018 rok

1. Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę,

4. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

5. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

6. Mieszkaniec Gminy Domaszowice, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie do 20.000 mieszkańców co najmniej 20 osób.

7. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Domaszowice za 2018 rok odbędzie się 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godzinie 1300 w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek), do godziny 1530 w pok. nr 13 Urzędu Gminy Domaszowice ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej a także w Biurze Rady Gminy Domaszowice (pok. nr 13).

DOCXFORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM GMINY.docx

ZA 2018 ROK:

PDFZarządzenie.OR.0050.59.2019.2019-05-28 w sprawie raportu o stanie Gminy.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  31-05-2019
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  31-05-2019 13:54
  przez: Cezary Biernacki
 • zmodyfikowano:
  22-05-2020 15:17
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina domaszowice
  odwiedzin: 6332
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl