Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - budowa linii kablowej NN wraz z oświetleniem drogowym

Domaszowice, dnia 01.07.2019

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

Przedmiot zamówienia:

 

Zadanie 1
Budowa linii kablowej NN wraz z oświetleniem drogowym w miejscowości Siemysłów

 

Zadanie 2

Budowa linii kablowej NN wraz z oświetleniem drogowym w miejscowości Domaszowice.

 

Zadania należy wykonać zgodnie z załączonymi projektami budowlanymi oraz udzielonymi pozwoleniami. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach i normach, w szczególności z ustawą prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.)

 

Termin realizacji zamówienia: do 23.12.2019 r.

 

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 

Termin złożenia oferty: do 09 lipca 2019 r.

 

Warunki płatności: przelew 30 dni

 

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marta Morga

 

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie zadania, każde zadanie należy wycenić oddzielnie. Zapytanie ofertowe podzielone jest na części, każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną z części lub na obie. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę na daną część.

 

           Wójt Gminy

        Urszula Medyk

                / - /

PDFPROJEKT BUDOWLANY - SIEMYSŁÓW.pdf

PDFPOZWOLENIA NA BUDOWĘ SIEMYSŁÓW.pdf

PDFMapy.pdf

PDFPROJEKT BUDOWLANY - DOMASZOWICE.pdf

PDFPOZWOLENIE NA BUDOWĘ DOMASZOWICE.pdf

DOCXklauzula RODO.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  01-07-2019
  przez: Marta Morga
 • opublikowano:
  01-07-2019 10:24
  przez: Marta Morga
 • zmodyfikowano:
  31-12-2019 07:58
  przez: Marta Morga
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 1152
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl