Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowice"

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/d77e5413-1738-4a73-b116-aa0f8491a7dd

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFWyjaśnienia do SIWZ.pdf

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFsiwz.pdf

DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.doc

DOCXzałącznik nr 1 do formularza oferty - Oświadczenie o spełnianiu warunkow udziału w postępowaniu.docx

DOCXzałącznik nr 2 do formularza oferty - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx

DOCXzałącznik nr 3 do formularza oferty - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx

DOCzałącznik nr 4 do formularza oferty - Wykaz narzędzi.doc

DOCXzalącznik nr 5 do oferty - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

DOCXzałącznik do oferty - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.docx

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy.pdf

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFuchwała -w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku.pdf

PDFuchwała w-sprawie-odbierania-i-zagospodarowania-odpadow.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  14-11-2019
  przez: Marta Morga
 • opublikowano:
  14-11-2019 14:40
  przez: Marta Morga
 • zmodyfikowano:
  27-01-2020 15:36
  przez: Marta Morga
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 1137
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl