Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Domaszowice, dnia 27.02.2020 r.

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

            W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Domaszowice NR VIII.62.2019 z dnia 13 września 2019 roku. Wójt Gminy przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat:

 Obręb Domaszowice

- działka numer 74/1 o pow. 0,0600 ha,          -  Wysokość rocznego czynszu

   km 1 , KW OP1U/00085169/1                       dzierżawnego wynosi – 0,1674 q żyta

- działka numer 323/6 o pow. 0,4977 ha,         -  Wysokość rocznego czynszu

   km 3 , KW OP1U/00057484/0                       dzierżawnego wynosi – 0,3848 q żyta                           

Obręb Dziedzice

- działka numer 117/2 o pow. 0,2600 ha          -  Wysokość rocznego czynszu

   km 1, KW OP1U/00081282/1                        dzierżawnego wynosi – 0,9204 q żyta

- działka numer 128/2 o pow. 0,1500 ha,         -  Wysokość rocznego czynszu

   km 1 , KW OP1U/00081284/5                       dzierżawnego wynosi – 0,426 q żyta                                

Obręb Strzelce

- działka numer 645 o pow. 0.7300 ha              -  Wysokość rocznego czynszu

   km 2, KW OP1U/00042897/0                       dzierżawnego wynosi – 1,5843 q żyta

Obręb Gręboszów

- część działki numer 157/11                              -  Wysokość rocznego czynszu

o pow. 0,1500 ha, km 1,                                         dzierżawnego wynosi – 0,5310 q żyta

KW OP1U/00017399/5         

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczone są symbolem: dz. nr 74/1 symbol 10MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; dz. nr 323/6 symbol 8P – tereny produkcji, budownictwa, składów, magazynów i usług; dz. nr 645 – poza MPZP; dz. nr 117/2 symbol MM – tereny zabudowy mieszanej; dz. nr 128/2 symbol MM – tereny zabudowy mieszanej; dz. nr 157/11 symbol MU- tereny zabudowy mieszkaniowej i usług.

Czynsz dzierżawny ustala się corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest w dwóch ratach , I- rata do 15 marca, II – rata do 15 września.

            Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectw Domaszowice, Dziedzice, Strzelce i Gręboszów, na okres 21 dni tj. od dnia 27 lutego 2020 roku do 19 marca 2020 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.domaszowice.pl.

            Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

 

 

/-/ Wójt Gminy

Domaszowice

                                                                                    

Metryczka
 • wytworzono:
  27-02-2020
  przez: Jacek Majcher
 • opublikowano:
  27-02-2020 15:27
  przez: Cezary Biernacki
 • zmodyfikowano:
  27-02-2020 15:37
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 415
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl