Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Domaszowice w okręgu wyborczym Nr 2 zarządzone na dzień 26 lipca 2020 roku

 


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Domaszowice

z dnia 26 maja 2020 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Wójt Gminy Domaszowice podaje do wiadomości wyborców informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Domaszowice w okręgu wyborczym nr 2, zarządzonych na dzień 26 lipca 2020 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo Domaszowice ulice: Osiedle Klonowe, Sportowa, Osiedlowa

Szkoła Podstawowa w Domaszowicach, ul. Kolejowa 3/3, 46-146 Domaszowice

logo.png

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Opolu I najpóźniej do dnia 13 lipca 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 21 lipca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Domaszowice najpóźniej do dnia 17 lipca 2020 r.

Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 26 lipca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Domaszowicach mieści się:

Urząd Gminy Domaszowice
ul. Główna 26, (sala ślubów)
46-146 Domaszowice

Wójt Gminy Domaszowice

Urszula MEDYK


PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I dot. rejestracji komitetów.pdf
PDFZarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Domaszowice.pdf
PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.pdf
 


PDFZarządzenie.OR.0050.49.2020.2020-05-18 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń.pdf


 

Więcej informacji na stronie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu pod adresem: https://opole.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/wybory-uzupelniajace-do-rady-gminy-domaszowice-w-okregu-wyborczym-nr-2-zarzadzone-na-dzien-26-lipca-

Metryczka
 • wytworzono:
  08-05-2020
  przez: Cezary Biernacki
 • opublikowano:
  08-05-2020 15:10
  przez: Cezary Biernacki
 • zmodyfikowano:
  28-05-2020 13:45
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 256
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl