Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

III publiczny przetrg nieograniczony działka w Gręboszowie

O G Ł O S Z E NI E

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

 

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Gręboszów obejmującej działkę numer 45 o pow. 2.1100 ha z karty mapy 1, księga wieczysta numer OP1U00078260/7.

Nieruchomość stanowi grunt rolny, dojazd dogodny z drogi asfaltowej.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Gręboszów teren oznaczony jest symbolem R tereny użytków rolnych.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy Domaszowice nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto 31 616,00 zł

Wysokość wadium : 3 162,00 zł

Minimalne postąpienie : 400,00 zł

 

Przetarg odbędzie się dnia 27 grudnia 2012 r. o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice . Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 0011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie póżniej niż do 19 grudnia 2012 r.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą dodane koszty geodezyjne w kwocie 1 330,00 zł .

W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10

 

Wójt Gminy

Zenon Kotarski

Domaszowice 2012-11-22     

Metryczka
  • opublikowano:
    22-11-2012 13:29
    przez: Cezary Biernacki
  • zmodyfikowano:
    30-11-2012 12:58
    przez: Cezary Biernacki
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl