Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

O G Ł O S Z E NI E

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2004 r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.nr 207 poz. 2108)

.

 

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

-  działki nr 323/8 o pow. 2.3327 ha, obręb Domaszowice, z karty mapy 3, księga wieczysta numer 57484

        Cena wywoławcza brutto (z podatkiem VAT)      - 255 000,00 zł

        Wysokość wadium                                           -    25 500,00 zł

        Minimalne postąpienie                                     -      2 600,00 zł

 

     Działka położona w Domaszowicach, powiat namysłowski u zbiegu dróg krajowych prowadzących w kierunku Brzegu i Namysłowa, w sąsiedztwie cmentarza, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług. Teren płaski o rozłogu zbliżonym do trójkąta, nie zabudowany uprawiany rolniczo, uzbrojony sieciowo w e.e. i wodociąg, dojazd dogodny z dróg asfaltowych (uzyskanie pozwolenia na zjazd leży po stronie nabywcy nieruchomości).

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice  działka oznaczona jest  symbolem 2 RZ/RL  – użytki rolne z możliwością zalesienia, 4 K, ZP, U – teren pod parkingi, zieleń parkową oraz usługi związane z cmentarzem, 5 RLU – teren pod urządzenia obsługi gospodarki leśnej- leśniczówka, 6UI – teren pod inne usługi – hotel na 50 miejsc wraz z obiektami towarzyszącymi, 7 ZP – zieleń parkowa, 8 K, ZP – teren pod parking na 50 miejsc oraz zieleń parkowa, 01 KDG, 02 KDG – drogi dojazdowe (gospodarcze), 03 KX, 05 KX, 06 KX, 07 KX- teren pod komunikację pieszą.

Tereny pod usługi (6UI, 8K/ZP, 4K/ZPU, drogi) – objęte podatkiem VAT w części 1.0127 ha.

Tereny pod urządzenia obsługi gospodarki leśnej (5RLU) – objęte podatkiem VAT

w części 0.4000 ha .Tereny użytków rolnych z możliwością zalesienia (2RZ/RL) oraz zieleń parkowa 7 ZP- nieobjęte podatkiem VAT w części 0.9200 ha

 W/w nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy Domaszowice nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.    

       Przetarg odbędzie się dnia 20 maja 2011 r. o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011  0008 0031 2001 0006 BS Domaszowice nie później niż do 17 maja 2011 roku.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

      Cena  nieruchomości oraz koszty geodezyjne w kwocie 2.460,00 zł płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach, pok. nr 10

 

                                                                     

                                                                                                                                Wójt Gminy

Domaszowice2011-04-19                                                                                      Zenon Kotarski 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Helena Małaczyńska
Data wytworzenia: 2011-04-19
Metryczka
  • opublikowano:
    19-04-2011 13:17
    przez: Cezary Biernacki
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl