Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE - OCHRONA ŚRODOWISKA - ?Ochrona powietrza poprzez termomodernizację Zespołu Gimnazjalno - Szkolnego w Domaszowicach?

 

Domaszowice, 15.03.2010 r.

OŚ. 7624-1/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

           

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 póź. zm), Wójt Gminy Domaszowice zawiadamia, że dnia 15. 03. 2010r.,  została wydana  decyzja o umorzeniu bezprzedmiotowego postępowania,  nr  OŚ.7624-1/10  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Ochrona powietrza poprzez termomodernizację Zespołu Gimnazjalno - Szkolnego  w Domaszowicach" ul. Kolejowa 3, 46-146 Domaszowice na działce 123/1, karta mapy 1 obręb Domaszowice.

 

                                                                                                                                        Z up. Wójta

                                                                                                                                                                                        Roman Gil

                                                                                                                                                                                         Inspektor

                                                                                                                                                                  ds. ochrony środowiska, melioracji,

                                                                                                                                                                           drogownictwa, OSP i BHP


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Roman Gil
Data wytworzenia: 2010-03-15

 

Metryczka
  • opublikowano:
    15-03-2010 14:49
    przez: Cezary Biernacki
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl