Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207, poz. 2108)

Wójt Gminy Domaszowice o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Gręboszów obejmującej działkę numer 45 o pow. 2.1100 ha  z karty mapy 1, księga wieczysta numer OP1U00078260/7. 

Nieruchomość stanowi grunt rolny, dojazd dogodny z drogi asfaltowej.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Gręboszów teren oznaczony jest symbolem R - tereny użytków rolnych.  

Przedmiotowa  nieruchomość stanowi  mienie komunalne  Gminy   Domaszowice  nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 37 195,00 zł

Wysokość wadium: 3 720,00 zł

Minimalne postąpienie: 400,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia  27 kwietnia 2012 r. o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Gminy  Domaszowice . Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 0011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 23 kwietnia 2012 r.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą koszty geodezyjne w kwocie 1.330,00 zł. W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach, pok. Nr 10

                                                                           

                                                                                                           Wójt  Gminy

Domaszowice 2012-03-27                                                              Zenon Kotarski       

Podmiot udostępniający: Gmina Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Helena Małaczyńska
Data wytworzenia: 2012.03.27
Metryczka
  • opublikowano:
    28-03-2012 14:05
    przez: Cezary Biernacki
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl