Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMISJE STAŁE RADY GMINY

Zgodnie z zapisem art. 21 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu. Zasady i tryb działania komisji stałych określa statut gminy.

KOMISJA BUDŻETU, ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA, ZAOPATRZENIA, HANDLU I USŁUG ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA:

- Białkowski Krzysztof - Przewodniczący

- Kułakiewicz Andrzej

- Rybka Ryszard

- Działański Mieczysław

- Prowideniec Józef

- Dutkiewicz Halina

- Jachym Zbigniew

 

KOMISJA KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I SAMORZĄDU:

- Grabowski Czesław - Przewodniczący

- Warga Jacek P

- Poprawa Anna

- Sołtys Grzegorz

- Chrzanowski Albin

- Chrabańska Dominika

- Rybka Ryszard

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI:

- Dutkiewicz Halina - Przewodniczący

- Wolska Ewelina - Zastępca przewodniczącego

- Sołtys Grzegorz

- Poprawa Anna

- Warga Jacek

Metryczka
 • wytworzono:
  27-06-2003
  przez: Mariola Czochór
 • opublikowano:
  27-06-2003 14:05
  przez: Cezary Biernacki
 • zmodyfikowano:
  07-12-2018 14:39
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 8404
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl