Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMISJA REWIZYJNA

Zgodnie z art. 18a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje komisję rewizyjną. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących.
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Komisja wykonuje również inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Jej zasady i tryb działania określa statut gminy.

Skład Komisji:
 
- Mieczysław Działański - Przewodniczący

- Zbigniew Jachym

- Albin Chrzanowski

- Czesław Grabowski

- Józef Prowideniec

Metryczka
 • wytworzono:
  27-06-2003
  przez: Mariola Czochór
 • opublikowano:
  27-06-2003 14:00
  przez: Cezary Biernacki
 • zmodyfikowano:
  06-12-2018 15:22
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 7908
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl