Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA RADY GMINY 29 sierpień 2003r.

Na sesji podjęto uchwały:
1. Uchwała Nr VIII/46/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Domaszowice.
2. Uchwała Nr VIII/47/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % z wyjątkiem piwa, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Domaszowice.
3. Uchwała Nr VIII/48/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Gminy w Domaszowicach opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych.
4. Uchwała Nr VIII/49/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2002 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 oraz zmian w budżecie gminy na 2003r.
5. Uchwała Nr VIII/50/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/267/2002 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 12 września 2002r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Domaszowice na lata 2002-2008.
6. Uchwała Nr VIII/51/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie rozpatrzenia skargi na niewłaściwe działanie Wójta Gminy Domaszowice.
7. Uchwała Nr VIII/52/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli publicznych.
Metryczka
  • opublikowano:
    05-09-2003 09:20
    przez: Cezary Biernacki
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl