Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA RADY GMINY 22 październik 2003r.

Na sesji podjęto uchwały:
1. Uchwała Nr IX/52/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 22 października 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wielołęka.
2. Uchwała Nr IX/53/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 22 października 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś.
3. Uchwała Nr IX/54/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 22 października 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zofijówka.
4. Uchwała Nr IX/55/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 22 października 2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce.
5. Uchwała Nr IX/56/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 22 października 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.
6. Uchwała Nr IX/57/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 22 października 2003r. w sprawie
7. Uchwała Nr IX/58/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 22 października 2003r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2004-2007.
8. Uchwała Nr IX/59/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 22 października 2003r. w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Domaszowicach.
9. Stanowisko Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 22 października 2003r. w sprawie wyrażenia opinii do rządowego projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego skierowanego do Marszałka Sejmu RP – druk nr 1732 z dnia 3 lipca 2003r.
10. Uchwała Nr IX/60/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 22 października 2003r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 29-09-2003r. na niewłaściwą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach.
Metryczka
  • opublikowano:
    03-12-2003 08:40
    przez: Cezary Biernacki
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl