Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

O gminie

Gmina Domaszowice położona jest w północnej części województwa opolskiego, na granicy z województwem wielkopolskim. Sąsiaduje z gminami: Świerczów, Namysłów, Wołczyn, Pokój i Rychtal. W jej zasięgu administracyjnym znajduje się 11 sołectw: Domaszowice, Dziedzice, Gręboszów, Nowa Wieś, Polkowskie, Siemysłów, Strzelce, Wielołęka, Włochy, Woskowice Górne i Zofijówka.

Mapka Gminy Domaszowice

Powierzchnia gminy wynosi 114 km2, liczba mieszkańców - 3.892 osoby. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 42 Oleśnica - Kluczbork oraz dwutorowa linia kolejowa tej samej relacji. Głównym ośrodkiem gminy jest wieś Domaszowice licząca 905 osób. Znajdują się tu między innymi Urząd Gminy, Posterunek Policji, Urząd Pocztowy oraz Oddział Banku Spółdzielczego.

Herb Gminy Domaszowice

Gmina posiada zdecydowanie charakter rolniczy. Występują tu w przewadze gleby wysokich klas bonitacyjnych. Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni wynosi 64,5 %, natomiast lasów i gruntów ornych 28,2 %. Na terenie gminy nie rozwinął się przemysł. Do większych zakładów należą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "Ferma - Pol" Sp. z o.o. w Zalesiu, Zakład Przemysłu Rolnego oraz Firma Sprzedaż Paliw - Piotr Owczarek - obydwie z Domaszowic.

Ułatwieniem dla potencjalnych inwestorów jest istniejąca infrastruktura techniczna, a także wyznaczone tereny pod budownictwo przemysłowe, hotele, motele, czy stacje paliw.

Działania gminy poza rozwojem infrastruktury, rolnictwa i drobnej wytwórczości skierowane są na rozwój turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki.

Metryczka
 • opublikowano:
  31-10-2011 13:26
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  29-04-2013 10:30
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina domaszowice
  odwiedzin: 118088
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl