Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA RADY GMINY 26 kwiecień 2004r.

Na sesji podjęto uchwały:

1. Uchwała Nr XIV/83/04 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium w związku z wykonaniem budżetu za 2003r.

2. Uchwała Nr XIV/84/04 w sprawie porozumienia międzygminnego.

3. Uchwała Nr XIV/85/04 w sprawie porozumienia o zatrudnieniu pracownika.

4. Uchwała Nr XIV/86/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Górne.

5. Uchwała Nr XIV/87/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Włochy.

6. Uchwała Nr XIV/88/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziedzice.

7. Uchwała Nr XIV/89/04 w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Domaszowice.

8. Uchwała Nr XIV/90/04 w sprawie powołania doraźnej Komisji specjalnej ds. rozwoju lokalnego.

9. Uchwała Nr XIV/91/04 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny, na własność Gminy Domaszowice, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

10. Uchwała Nr XIV/92/04 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domaszowice na rok 2004.

11. Uchwała Nr XIV/93/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/72/03  Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.

12. Uchwała Nr XIV/94/04 w sprawie utworzenia i nadania statutu Zespołowi Szkolnemu w Domaszowicach.

 

Metryczka
  • opublikowano:
    27-09-2004 15:01
    przez: Cezary Biernacki
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl