Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA RADY GMINY 30 sierpień 2004r.

Na sesji podjęto uchwały:

1. Uchwała Nr XVII/104/04 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

2. Uchwała Nr XVII/105/04 w sprawie zmiany Statutu Gminy Domaszowice.

3. Uchwała Nr XVII/106/04 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy.

4. Uchwała Nr XVII/107/04 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego w Ligocie Dolnej 56.

5. Uchwała Nr XVII/108/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/100/2000 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 września 2000 roku dot. ustalenia stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków w drodze regulaminów.

6. Uchwała Nr XVII/109/04 w sprawie załatwienia skargi z dnia 28-06-2004r. na działalność Kierownika i Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach.

7. Uchwała Nr XVII/110/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/04 z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Domaszowice na lata 2004-2006.

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    27-09-2004 15:11
    przez: Cezary Biernacki
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl