Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA RADY GMINY 30 wrzesień 2004r.

Sesja Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 września 2004r.

 

Na sesji podjęto uchwały:

1. Uchwała Nr XVIII/111/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 września 2004r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy.

2. Uchwała Nr XVIII/112/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 września 2004r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

3. Uchwała Nr XVIII/113/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 września 2004r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

4. Uchwała Nr XVIII/114/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 września 2004r. w sprawie porozumienia międzygminnego.

5. Uchwała Nr XVIII/115/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 września 2004r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację projektu "eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny".

6. Uchwała Nr XVIII/116/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 września 2004r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Namysłowie.

7. Uchwała Nr XVIII/117/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 września 2004r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminnego Zrzeszenia LZS w Domaszowicach.

8. Uchwała Nr XVIII/118/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 września 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/72/03 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.

9. Uchwała Nr XVIII/119/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 września 2004r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach.

Metryczka
  • opublikowano:
    12-11-2004 10:45
    przez: Cezary Biernacki
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl