Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA RADY GMINY 08 grudzień 2004r.

Sesja Rady Gminy Domaszowice z dnia 08 grudnia 2004r.

 

Na sesji podjęto uchwały:

1) Uchwała Nr XX/130/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 08 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości  i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

2) Uchwała Nr XX/131/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 08 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnienia mieszkańców Gminy Domaszowice z podatku od posiadania psów w 2005 r..

3) Uchwała Nr XX/132/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 08 grudnia 2004r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach .

4) Uchwała Nr XX/133/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 08 grudnia 2004r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.

5) Uchwała Nr XX/134/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 08 grudnia 2004r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.

6) Uchwała Nr XX/135/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 08 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/72/03 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.

7) Uchwała Nr XX/136/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 08 grudnia 2004r. w sprawie opłaty administracyjnej.

8) Uchwała Nr XX/137/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 08 grudnia 2004r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

9) Uchwała Nr XX/138/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 08 grudnia 2004r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Domaszowice oraz nabywania nieruchomości przez Gminę.

10) Uchwała Nr XX/139/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 08 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy.

11) Uchwała Nr XX/140/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 08 grudnia 2004r.w sprawie załatwienia anonimowej skargi z dnia 21 września 2004 r. na działalność Wójta Gminy Domaszowice i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach.

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    15-02-2005 13:52
    przez: Cezary Biernacki
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl