Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA RADY GMINY 28 czerwiec 2006r.

Na sesji podjeto uchwały:

PDFUchwała Nr XXXIV.216.06.PDF - dot. aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce

PDFUchwała Nr XXXIV.217.06.PDF - dot. aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice

PDFUchwała Nr XXXIV.218.06.PDF - dot. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność gminy

PDFUchwała Nr XXXIV.219.06.PDF - dot. wyrażenia popracia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006r. w sprawie konieczności zmiany algorytmu podziału środków z Unii Europejskiej pomiędzy 16 regionalnych programów operacyjnych

PDFUchwała Nr XXXIV.220.06.PDF - dot. wyrażenia popracia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006r. w sprawie konieczności zastosowania algorytmicznego podziału pomiędzy gminy połowy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

PDFUchwała Nr XXXIV.221.06.PDF - dot. wyrażenia popracia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006r. w sprawie konieczności poprawienia konkursowej metody podziału środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

PDFUchwała Nr XXXIV.222.06.PDF - dot. zmiany uchwały Nr XXIX/184/05 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r.

PDFUchwała Nr XXXIV.223.06.PDF - dot. uchwalenia Statutu Sołectwa Domaszowice

PDFUchwała Nr XXXIV.224.06.PDF - dot. uchwalenia Statutu Sołectwa Włochy

PDFUchwała Nr XXXIV.225.06.PDF - dot. uchwalenia Statutu Sołectwa Dziedzice

PDFUchwała Nr XXXIV.226.06.PDF - dot. uchwalenia Statutu Sołectwa Polkowskie

PDFUchwała Nr XXXIV.227.06.PDF - dot. uchwalenia Statutu Sołectwa Woskowice Górne

PDFUchwała Nr XXXIV.228.06.PDF - dot. uchwalenia Statutu Sołectwa Strzelce

PDFUchwała Nr XXXIV.229.06.PDF - dot. uchwalenia Statutu Sołectwa Gręboszów

PDFUchwała Nr XXXIV.230.06.PDF - dot. uchwalenia Statutu Sołectwa Siemysłów

PDFUchwała Nr XXXIV.231.06.PDF - dot. uchwalenia Statutu Sołectwa Wielołęka

PDFUchwała Nr XXXIV.232.06.PDF - dot. uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wieś

PDFUchwała Nr XXXIV.233.06.PDF - dot. uchwalenia Statutu Sołectwa Zofijówka

PDFUchwała Nr XXXIV.234.06.PDF - dot. zmiany uchwały Nr XXX/190/06 Rady Gminy Domaszowice z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Domaszowice na lata 2006-2008

PDFUchwała Nr XXXIV.235.06.PDF - dot. przystąpienia Gminy Domaszowice w roli partnera do przedsięwzięcia mającego na celu wdrożenie podejścia Leader


 

informację wytworzył(a): Dagmara Bak
za treść odpowiada: poszczególni pracownicy Urzędu Gminy
data wytworzenia: 2006.06.28
Metryczka
  • opublikowano:
    07-07-2006 14:40
    przez: Cezary Biernacki
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl