Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA RADY GMINY 03 lipiec 2007r.

Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy:

PDFUchwała Nr VIII.38.07.PDF - zmiana uchwały Rady Gminy Domaszowice Nr IV/16/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r.

PDFUchwała Nr VIII.39.07.PDF - uchylenie uchwał Rady Gminy Domaszowice Nr VI/25/07 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy, Nr VI/26/07 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny na własność Gminy Domaszowice, nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, Nr VII/35/07 z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchmości stanowiącej własność gminy.

PDFUchwała Nr VIII.40.07.PDF - uchwalenie dotacji przy usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Domaszowice

PDFUchwała Nr VIII.41.07.PDF - zmiana uchwały Nr VI/28/07 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 marca 2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaszowice

PDFUchwała Nr VIII.42.07.PDF - zawarcie porozumienia międzygminnego

PDFUchwała Nr VIII.43.07.PDF - uchwalenie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Domaszowice na lata 2007-2009

PDFUchwała Nr VIII.44.07.PDF - zaciągnięcie długoterminowego kredytu

PDFUchwała Nr VIII.45.07.PDF - powierzenie przygotowania i przeprowadzenia w imieniu Gminy Domaszowice zamówienia publicznego na "Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie namysłowskim" - opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji dla miejscowości Domaszowice, Strzelce, Greboszów" dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" spółka z o.o. z siedzibą w Namysłowie

informację wytworzył(a): Dagmara Bak
za treść odpowiada: poszczególni pracownicy Urzędu Gminy
data wytworzenia: 2007.07.16
Metryczka
  • opublikowano:
    16-07-2007 12:29
    przez: Cezary Biernacki
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl