Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA RADY GMINY 14 listopada 2007r.

Na sesji podjęto uchwały w sprawie:

PDFUchwała XII.59.07.PDF - określenie wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

PDFUchwała XII.60.07.PDF - określenie wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych

PDFUchwała XII.61.07.PDF - obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Domaszowice na rok 2008

PDFUchwała XII.62.07.PDF - zmiana uchwały Rady Gminy Domaszowice Nr IV/16/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r.

PDFUchwała XII.63.07.PDF - powiadomienie Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi  w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r.

PDFUchwała XII.64.07.PDF - zmiana uchwały Nr VIII/43/07 Rady Gminy Domaszowice z dnia 03 lipca 2007r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Domaszowice na lata 2007-2009

PDFUchwała XII.65.07.PDF - uchwalenie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Domaszowice na lata 2007-2013

DOCPlan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaszowice na lata 2007-2013.doc

DOCZałącznik 1 do Planu.doc

XLSZałącznik 2 do Planu.xls

PDFUchwała XII.66.07.PDF - przyjęcie Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy DomaszowicePodmiot udostępniający: Gmina Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: pracownicy przygotowujący uchwały
Data wytworzenia: 2007.11.14
Metryczka
  • opublikowano:
    18-01-2008 12:42
    przez: Cezary Biernacki
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl