Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA RADY GMINY 02 lipiec 2008r.

Na sesji podjęto uchwały:

PDFuchwała XVIII.95.08.PDF - zawarcie porozumienia międzygminnego

PDFuchwała XVIII.96.08.PDF - uchwalenie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” Sp. z o.o.

PDFuchwała XVIII.97.08.PDF - uchwalenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice

PDFuchwała XVIII.98.08.PDF - zmiana uchwały Rady Gminy Domaszowice Nr XVII/92/08 z dnia 04 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Domaszowice

PDFuchwała XVIII.99.08.PDF - przystąpienie Gminy Domaszowice do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak” w charakterze członka zwyczajnego

PDFuchwała XVIII.100.08.PDF - przyjęcie do realizacji projektu Aktywna integracja kobiet w gminie Domaszowice w ramach priorytetu VII, działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w podziałaniu 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PDFuchwała XVIII.101.08.PDF - zatwierdzenie bilansu skonsolidowanego Gminy Domaszowice za 2007 rok

PDFuchwała XVIII.102.08.PDF - zmiana Uchwały Rady Gminy Domaszowice Nr XII/68/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2008r.


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: osoby przygotowujące uchwały Rady Gminy
Data wytworzenia: 2008.07.02
Metryczka
  • opublikowano:
    01-08-2008 13:51
    przez: Cezary Biernacki
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl