Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA RADY GMINY 30 października 2008r.


Na sesji podjęto uchwały:

PDFUchwała XX.107.08.PDF - zmiana Uchwały Rady Gminy Domaszowice Nr XIII/68/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2008r.

PDFUchwała XX.108.08.PDF - zgłoszenie kandydata Gminy Domaszowice do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie

PDFUchwała XX.109.08.PDF - przyjęcie do realizacji projektu pod nazwą "Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Domaszowicach szkołą równych szans" w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych Peogramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: pracownicy przygotowujący uchwały Rady Gminy
Data wytworzenia: 2008.10.30
Metryczka
  • opublikowano:
    12-11-2008 10:31
    przez: Cezary Biernacki
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl