Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA RADY GMINY 29 grudnia 2008r.


Na sesji podjęto uchwały:

PDFuchwała XXII.121.08.PDF - zmiana uchwały Rady Gminy Domaszowice Nr XIII/68/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2008r.

PDFuchwała XXII.122.08.PDF - zmiana uchwały Nr XXI/116/08 Rady Gminy Domaszowice z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Domaszowice na rok 2009

PDFuchwała XXII.123.08.PDF - uchwalenie budżetu gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFuchwała XXII.124.08.PDF - ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej,  który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

PDFuchwała XXII.125.08.PDF - zmiana uchwały Nr XVIII/100/08 Rady Gminy Domaszowice z dnia 02 lipca 2008r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Aktywna integracja kobiet w gminie Domaszowice w ramach projektu VII, działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w podziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PDFuchwała XXII.126.08.PDF - określenie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2009 - w drodze regulaminu
 

PDFuchwała XXII.127.08.PDF - uchwalenie Programu Współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: pracownicy Urzędu Gminy
Data wytworzenia: 2008.12.29

 

Metryczka
  • opublikowano:
    12-01-2009 14:55
    przez: Cezary Biernacki
  • zmodyfikowano:
    09-02-2009 14:47
    przez: Cezary Biernacki
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl