Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach

Gminna Biblioteka Publiczna
Edyta Matkowska
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice
tel. 410 82 50, e-mail:Została powołana uchwałą Nr XVIII/214/2001 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 26 kwietnia 2001r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach (patrz załącznik). Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Rada Gminy, która zapewnia jej środki niezbędne do jej utrzymania i rozwoju. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu. Celem Biblioteki jest zaspokojenie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności gminy Domaszowice oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

DOCUCHWAŁA Nr XVIII.214.2001 w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach.doc

DOCSTATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOMASZOWICACH.doc 

Do zadań Biblioteki należy w szczególności:
- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- udostępnianie zbiorów poprzez wypożyczanie ich na zewnątrz i na miejscu oraz stosowanie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym,
- popularyzowanie książki i czytelnictwa,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy,
- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
- prowadzenie pełnej dokumentacji zasobu bibliotecznego,
- szczególna ochrona i konserwacja materiałów bibliotecznych wchodzących w skład zasobu.
Obecnie w zasobach bibliotecznych znajduje się 17.030 woluminów o różnej tematyce. Zarejestrowanych jest 545 czytelników z terenu gminy.

Metryczka
 • wytworzono:
  01-07-2003
  przez: Edyta Matkowska
 • opublikowano:
  01-07-2003 15:00
  przez: Cezary Biernacki
 • zmodyfikowano:
  18-04-2014 11:50
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 8534
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl