Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

REJESTRY

- Rejestr numeracji budynków i mieszkań
pok. nr 10,

- Rejestr wydawanych druków ścisłego zarachowania
pok. nr 9,

- Rejestr wydawanych decyzji o warunkach zabudowy
udostępniany bezpłatnie w godz. pracy Urzędu, pok. nr 6,

- Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
udostępniany zgodnie z zasadami zawartywi w ustawie z dnia 27-04-2001r. - Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 01-10-2002r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25-02-2003r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat
w godz. pracy Urzędu, pok. nr 6,

- Rejestr uchwał Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
udostępniany bezpłatnie w godz. pracy Urzędu, pok. nr 6,

- Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę
udostępniany bezpłatnie w godz. pracy Urzędu, pok. nr 6,

- Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
udostępniany bezpłatnie w godz. pracy Urzędu, pok. nr 6,

- Rejestr decyzji celu publicznego
udostępniany bezpłatnie w godz. pracy Urzędu, pok. nr 6,

- Rejestr wniosków o wydanie dowodów osobistych

 

pok. nr 4,
- Rejestr zagubionych dowodów osobistych
pok. nr 4,
- Rejestr przekazanych kopert osobowych
pok. nr 4,

- Rejestr żądanych kopert dowodowych
pok. nr 4,

- Rejestr zameldowań na pobyt stały
pok. nr 4,

- Rejestr zameldowań cudzoziemców
pok. nr 4,

- Rejestr zameldowań na pobyt czasowy do 3 miesięcy
pok. nr 4,

- Rejestr zameldowań na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
pok. nr 4,

- Rejestr skarg i wniosków
pok. nr 4,

- Rejestr pism przychodzących – książka kancelaryjna
pok. nr 1,

- Rejestr aktów urodzenia
Urząd Stanu Cywilnego,

- Rejestr aktów małżeństw
Urząd Stanu Cywilnego,

- Rejestr aktów zgonu
Urząd Stanu Cywilnego,

- Rejestr zarządzeń Wójta Gminy
pok. Nr 13,


- Rejestr uchwał Rady Gminy
pok. Nr 13,

Metryczka
 • wytworzono:
  27-06-2003
  przez: Cezary Biernacki
 • opublikowano:
  27-06-2003 13:07
  przez: Cezary Biernacki
 • zmodyfikowano:
  21-02-2019 12:34
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 7498
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl