Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445: z 2013 r. poz. 21), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Domaszowice uchwały Nr XXIII.170.2013 z dnia  23 maja 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice w zakresie wyznaczenia terenów pod lokalizację elektrowni  wiatrowych, ogniw fotowoltaicznych, wyznaczenia strefy ochronnej wokół obiektu K-2925 oraz zabudowy mieszkaniowej we wsi Nowa Wieś.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice.

Wnioski  należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Domaszowicach ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice w terminie do dnia 31 lipca 2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                                  Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                              Zenon Kotarski

Metryczka
 • wytworzono:
  01-07-2013
  przez: Stanisława Kramarz
 • opublikowano:
  01-07-2013 14:06
  przez: Cezary Biernacki
 • zmodyfikowano:
  02-07-2013 08:25
  przez: Cezary Biernacki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 3292
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl