Przejdź do treści strony

Gmina Domaszowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - rozstrzygnięty

OSP.1.2014

  Domaszowice, 26.06.2014 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust. 1 oraz art. 139 ust. 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm).

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach, w imieniu której występuje Prezes – Andrzej Prokop

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach informuje, że w dniu 26.06.2014 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na  Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP nr 190594-2014, data zamieszczenia 05.06.2014 r.)

pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Domaszowicach a firmą

P W „BIBMOT” BIK-Sp.j.

ul. Drzewieckiego 1

39-300 Mielec

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu, otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 13.06.2014 r.

Cena wybranej oferty brutto:                                           153 900,00 zł

Oferta z najniższą ceną brutto:                                        153 900,00 zł

Oferta z najwyższą ceną brutto:                                      153 900,00 zł

 

                                                                                                Prezes OSP Domaszowice

                                                                                                        Andrzej Prokop

                                                                                                                 /-/

 

OSP.1.2014                                                                              

Domaszowice, 18.06.2014 r.

         

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

 

1.  Nazwa Zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

2.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 13.06.2014 r. (ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP nr 190594-2014, data zamieszczenia 05.06.2014 r.).

3. Liczba otrzymanych ofert - 1, z których odrzucono 0, wykluczono 0

4.  Kryteria oceny ofert: Oferowana cena- 100%

5. Wybrano następującą ofertę 

Oferta nr 1

P W „BIBMOT” BIK-Sp. j.

ul. Drzewieckiego 1

39-300 Mielec

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył ofertę zgodną  z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i Ogłoszeniu, otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

Cena wybranej oferty wynosi:  153 900,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100)– uzyskując 100 punktów  w ramach zastosowanego kryterium cena: 100 %.

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dziękujemy Wykonawcom za oferty złożone w niniejszym postępowaniu.

 

 

                                                                                                                Prezes

                                                                                              Ochotniczej Straży Pożarnej

                                                                                                       w Domaszowicach

                                                                                                         Andrzej Prokop

                                                                                                                  /- /

Do wiadomości :

1.  Strona Internetowa Gminy Domaszowice.

2.  Tablica ogłoszeń.

3.  Wykonawcy, którzy złożyli oferty (art.92, ust 1 ustawy Pzp).

4.  aa 

 

 

OSP.1.2014                                                                                                                    Domaszowice   05.06.2014 r.

                                                

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust . 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:

Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

 

1.  Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiającym jest Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach, w imieniu której występuje Prezes: Andrzej Prokop

Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

REGON: 531606378

NIP: 752-13-27-440

e-mail: ospdomaszowice@wp.pl

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna

Rodzaj zamówienia: dostawa

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.

2.  Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

3.  Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 05.06.2014 r.

4.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków  zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaszowice www.domaszowice.pl w dniu 05.06.2014 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

5.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 a także świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji i rękojmi. Szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych i warunków, jakim musi odpowiadać pojazd:

 1. Dane techniczne podwozia
 • Rok produkcji – fabrycznie nowy nie starszy niż 2013
 • Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 3500 kg
 • Podwozie z kabiną modułową czterodrzwiową
 • Kolor nadwozia: czerwony RAL 3000
 • Zderzaki i nadkola w kolorze białym
 • Wysokość maksymalna pojazdu 2600 mm
 • Moc silnika min. 89 kW
 • Norma emisji spalin EURO 5
 • Skrzynia biegów 6-biegowa (manualna) plus bieg wsteczny
 • Układ jezdny 4x2, napęd na oś tylną na kołach podwójnych wyposażony w system trakcji jezdnej ESP
 • Układ kierowniczy ze wspomaganiem
 • Układ hamulcowy wyposażony w ABS z elektronicznym korektorem siły hamowania oraz układ wspomagania nagłego hamowania
 • Hamulce tarczowe na obu osiach
 • Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
 1. Przedział pasażerski:
 • Ilość miejsc w przedziale pasażerskim: min. 6 w układzie 1+1+4
 • Wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
 • Siedzenia pokryte materiałem ułatwiającym zmywanie
 • Przedział wyłożony materiałami tapicerskimi
 • Poduszka powietrzna dla kierowcy
 • Centralny zamek z dwoma kluczami w tym 1 z pilotem
 • Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane
 • Szyby w drzwiach przednich sterowane i opuszczane elektrycznie, w drugim rzędzie siedzeń przesuwne
 • Klimatyzacja
 • Radio CD z głośnikami w kabinie
 • Instalacja wraz z anteną umożliwiającą podłączenie radiotelefonu przewoźnego Motorola GM 360 (dostarczonego przez zamawiającego)
 • Gniazdo 12 V – 2 szt.
 1. Zabudowa pożarnicza:
 • Sygnalizacja świetlno – dźwiękowa (belka świetlna, generator sygnałów, głośnik), lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu, lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości lusterek wstecznych samochodu osobowego – komplet wykonany w technologii LED
 • Oświetlenie przedziału sprzętowego typu LED włączane z kabiny kierowcy i automatycznie po otwarciu żaluzji
 • Oświetlenie wnętrza kabiny włączane automatycznie w kabinie kierowcy
 • Konstrukcja zabudowy szkieletowa wykonana z kształtowników ze stali nierdzewnej i/lub aluminium
 • Oświetlenie pola pracy: dwa reflektory po obu stronach zabudowy, jeden z tyłu pojazdu
 • Dach w formie podestu roboczego pokrytego blachą antypoślizgową, wytrzymałą na obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu (węże ssawne, drabiny, itp.)
 • Oświetlenie platformy dachowej za pomocą reflektora min 55W uruchamianego z kabiny kierowcy
 • Na platformie dachowej zamontowana skrzynia narzędziowa o wymiarach min. 1600mm x 300mm x 400mm
 • Na platformie dachowej mocowania dla 3 drabin nasadkowych
 • Drabinka umieszczona na tylnej ścianie zabudowy, ułatwiająca wejście na platformę dachową, wykonana ze stali nierdzewnej, pokryta materiałem antypoślizgowym
 • Minimalna długość zabudowy 2800mm
 • Żaluzje w kolorze naturalnym aluminium zamykające skrytki zabudowy, pyło- i wodoszczelne, w układzie 2+2+1
 • Minimalna szerokość żaluzji skrytek znajdujących się po bokach pojazdu: 1350mm
 • Minimalna szerokość żaluzji skrytki znajdującej się z tyłu pojazdu: 800mm
 • Półka stała 1 szt. pod sprzęt przeciwpożarowy np. węże tłoczne, piły motorowe, pachołki wykonane z materiałów niekorodujących (aluminium i blacha nieryflowana) montowane wg zapotrzebowania jednostki
 • Półka z regulacją wysokości - 2 szt., z miejscem na drobne narzędzia i pojemniki plastikowe
 • Podest pionowy wysuwny z mocowaniem na cztery aparaty powietrzne
 • Hak holowniczy typu kulowo-oczkowego
 • Gniazdo podłączenia instalacji elektrycznej przyczepy, znormalizowane gniazdo 12 V, 7-biegunowe,
 • Orurowanie zabezpieczające przednią część nadwozia wykonane z rur ze stali nierdzewnej
 • Orurowanie zabezpieczające podest roboczy na dachu oraz drabinka wykonane z rur ze stali nierdzewnej
 • Maszt pneumatyczny o mocy 2000W (lub równoważny) sterowany ręcznie, zasilany sprężarką z układu elektrycznego 230V lub z agregatu prądotwórczego. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 1,5 m, stopień ochrony reflektorów masztu IP 55
 • Tylne lampy pojazdu zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
 • Niezależne ogrzewanie przedziału sprzętowego
 • Montaż sprzętu dostarczonego przez jednostkę (agregat wodny wysokociśnieniowy wraz ze zbiornikiem 200 litrów, agregat prądotwórczy, pompa niagara, itp.)
 • Mocowanie deski ortopedycznej
 • Gniazdo z zasilaniem 12V – 2 szt.
 • Główny wyłącznik prądu urządzeń pozafabrycznych
 • Elementy wysuwane poza obrys nadwozia zabezpieczone elementami odblaskowymi
 • Umieszczenie numerów operacyjnych na pojeździe zgodnie z zaleceniami zamawiającego
 • Samochód musi mieć zamontowany komplet opon typu zimowego
 1. Gwarancja
 • silnik, podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne: min. 24 miesiące
 • perforacje podwozia: min. 72 miesiące,
 • powłokę lakierniczą: min. 36 miesięcy,

Dodatkowo pojazd musi spełniać:

 1. Wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym. Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.). Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji, z którego wyciąg musi zostać dostarczony wraz z pojazdem. Pojazd musi spełniać wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego do 3,5 t z napędem 4x2 dla jednostek OSP.
 2. Wymagania techniczno-użytkowe określone w pkt 4.1, 4.2 i 4.3 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia MSWiA z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). Podwozie musi posiadać świadectwo homologacji.
 3. Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień odbioru przedmiotu zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 34.14.42.10-3 Wozy strażackie

6.  Informacja o możliwości składania oferty wariantowej

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7.  Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia (wymagany): do 25.07.2014 r.

8.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

8.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik nr 1 do formularza oferty. Każdy Wykonawca samodzielnie musi spełniać ww. warunek.

8.2 Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna jeżeli Wykonawca wykaże w wykazie usług (załącznik nr 2 do formularza oferty), że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował min. jedną dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego lub ratownictwa technicznego o wartości nie mniejszej niż 130 000 zł brutto.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie.

Wykonawca złoży również oświadczenie o spełnieniu tego warunku – załącznik nr 1 do formularza oferty.

8.3 Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik nr 1 do formularza oferty.

8.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik nr 1 do formularza oferty.

8.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku – załącznik nr 1 do formularza oferty.

Stwierdzenie spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców odbędzie się poprzez analizę i ocenę oświadczeń i dokumentów żądanych od Wykonawcy (metodą spełnia/nie spełnia) przez powołaną u Zamawiającego Komisję Przetargową.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

9. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

9.1 W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy należy przedłożyć:

1)  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty,

 1. Wykaz usług, wskazujący, iż Wykonawca zrealizował min. jedną usługę polegającą na dostawie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego lub ratownictwa technicznego o wartości nie mniejszej niż 130 000 zł brutto - wg załącznika nr 2 do formularza oferty

9.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, wg załącznika nr 3 do formularza oferty.

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów (konsorcjum/spółka cywilna), każdy Wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, a także spełniać wymogi oraz łączne warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp. Każdy Wykonawca (każdy wspólnik spółki cywilnej) winien złożyć oświadczenia w zakresie art. 24 ustawy Pzp, jak również dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. 6.2

9.3 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Każdy Wykonawca (każdy wspólnik spółki cywilnej) winien złożyć ww. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - wg załącznika nr 4 do formularza oferty

10. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: nie dotyczy

11. Inne dokumenty:

 1. Wypełniony formularz oferty,
 2. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę,
 3. Wypełniona specyfikacja samochodu – wg załącznika nr 5 do formularza oferty wraz ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

12. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

13. Informacja na temat wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

14. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

15.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

- cena oferty - 100% (najniższa cena)

16.  Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w pok. nr 1 (SEKRETARIAT) Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

 

Nadawca:

 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

 

Adresat:

Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach

OFERTA NA: Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

13.06.2014 r. godz. 1000

Termin składania ofert upływa dnia 13.06.2014 r. o godz. 930.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego w art. 84 ust. 2 ustawy. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.06.2014 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice.

17. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

18. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

19. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na  której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

20. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na którą będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

22. Zmiany umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy pzp)

Na wyżej wymienione zmiany Zamawiający musi wyrazić zgodę.

23. Informacje dodatkowe , w tym dotyczące finansowania projektu/programów ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

24. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie dotyczy.

25. Osoby upoważnione do kontaktów

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

- w zakresie procedury przetargowej: Marta Morga, tel. 77 410 82 50, wew. 111, fax. 77 410 82 50, wew. 120, Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, e-mail: m.morga@domaszowice.pl

- w zakresie przedmiotu zamówienia: Tomasz Topornicki, tel. 503-654-039, Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,   e-mail: ospdomaszowice@wp.pl

Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma oraz udziela informacji  od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530

 

                                                                                          Prezes OSP Domaszowice

                                                                                                 Andrzej Prokop

                                                                                                       / - /

 

Do wiadomości :

1. Biuletyn Zamówień Publicznych

2. Strona internetowa Urzędu Gminy Domaszowice

3. Tablica ogłoszeń

4. aa

 

PDFSIWZ.pdf

PDFUmowa.pdf

DOCFormularz oferty.doc

DOCzałącznik nr 1 do formularza oferty.doc

DOCzałącznik nr 2 do formularza oferty.doc

DOCzałącznik nr 3 do formularza oferty.doc

DOCzałącznik nr 4 do formularza oferty.doc

DOCzałącznik nr 5 do formularza oferty.doc

PDFogłoszenie BZP.pdf

Metryczka
 • opublikowano:
  05-06-2014 18:28
  przez: Marta Morga
 • zmodyfikowano:
  26-06-2014 14:25
  przez: Marta Morga
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Domaszowice
  odwiedzin: 6529
Dane jednostki:

Gmina Domaszowice
46-146 Domaszowice
ul. Główna 26
NIP: 752-13-73-411 REGON: 531413136
Numer konta: 13 8890 1011 0008 0031 2001 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 77 410 82 50, 77 410 82 85
fax: 77 410 82 50, 77 410 82 85
e-mail: ug@domaszowice.pl
strona www: domaszowice.pl